Is Beelddenken wel het probleem, ligt er niet een probleem onder? 


 studiedag Beelddenken in Beweging geeft antwoorden op vragen 

`Wat is Beelddenken?

`Ontstaan de problemen door het beelddenken?` 

`Hoe blijven de ogen ontspannen kijken ondanks computer en digibord?` 

Bal-ritme-oefeningen

Werkgeheugen in beweging

Brein-samenwerking-oefeningen

Oog-samenwerkings-oefeningen

Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!.

In de hersenen vertonen neuronale systemen die betrokken zijn bij de motoriek een grote overlap met de neuronale systemen die een rol spelen bij leren

Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
Je krijgt antwoorden op de vragen:
 • Hoe ontstaat Beelddenken?
 • Hoe komt het dat bij een aantal kinderen de taal niet goed op gang komt?
 • Wat heeft de samenwerking van de ogen te maken met Beelddenken?
 • Is het belangrijk bij lezen welk oog dominant is?
 • Hoe kan ik een kind van spellend naar vloeiend lezen krijgen?

`Bij Leren in Beweging is leren niet alleen effectiever, maar ook leuker!`

`Ik houd me bezig met cognitieve stijlen. Beelddenken noemen we in de wetenschap `de visuele cognitieve stijl .

Beelddenken is een talent, maar binnen het onderwijs een lastig talent!


De beelddenker leert anders. Een beelddenker kan leerproblemen ontwikkelen als hij niet op de juiste manier onderwijs krijgt. Binnen ons onderwijs wordt voornamelijk les gegeven op een manier die aansluit bij taaldenken; op tijd en volgorde vanuit de analyse met een voorkeur voor taal. Een beelddenker verwerkt informatie associërend vanuit het geheel met een voorkeur voor beelden.

Beelddenken en Talent Gericht Leren

Een praktisch naslagwerk dat ouders en leerkrachten inzicht geeft in visuele disfunctie, een onzichtbare belemmering bij lees-, leer- en concentratieproblemen.

Het overzicht van de basis van rekenen.

Het metriekstelsel in één overzicht.

Beelddenken

Oog-samenwerking

Dominantie ogen

Datum en locatie

Datum volgt.  

Inloop 9.00 uur. 

Lestijd 9.30-16.00 uur

Gr.M.v.Waardenburglaan 22, Den Helder 

6 minuten loopafstand station Den Helder Zuid, gratis parkeren

€ 353,95

€ 297,--  

Studiedag 

Beelddenken in Beweging

Na de studiedag kun je:

 • d.m.v. kenmerkenlijsten ontdekken waar het basisprobleem ligt
 • rekenen, spellen, werkgeheugen verbeteren door vele praktische oefeningen Leren in Beweging die klassikaal kunnen worden gedaan.
 • werken met bal-ritme-oefeningen
 • brein-balans-oefeningen inzetten
 • kinderen begeleiden van spellend naar vloeiend lezen
 • de ogen ontspannen houden bij het gebruik van computer en digibord d.m.v. (klassikaal) oefeningen.

Ik wil graag meedoen met de studiedag

Wil je ook uit het kind halen wat er in zit?

Laat kinderen dan Leren vanuit beweging, zelfvertrouwen, ontspannen kijken en met het hele brein!

Ik wil graag meedoen

Inschrijfformulier Beelddenken in beweging